hero

ONGOING PROJECTS

bild

Starcorp


Starcorp utvecklades på grund av en brist på kompetenta bokningssystem “CMS”. Plattformen är en så kallad Saas-lösning(Software as a service) och är uppbyggd på en öppen API-struktur där bolag kan ansluta CRM, ekonomi, trafikflöden m.m. Kundgruppen är främst bolag inom utomhusreklam samt retailbolag. Plattformen kan liknas med ett komplett affärssystem för att effektivisera den dagliga driften av kampanjer samt skapa nya intäkter på licenstagarens digitala reklamskärmar. Bitlogics plattform ersätter ofta flera system som kunderna idag har för att lösa samma utmaningar. Plattformen används redan idag av ett flertal kunder på den skandinaviska marknaden där ibland AdCityMedia som är Nod-ägare i Norden.